Poradnik Fujimaniaka – Załącznik Ustawienia Funkcyjne (BETA)


Załącznik zawiera opis wszystkich opcji dostępnych w menu funkcjonalnym Fujifilm X-T3 (poniżej tabeli rozszerzenie dla Fujifilm Xpro3 1.00) w wersji oprogramowania sterującego 3.01. Należy pamiętać, że kolejne wersje oprogramowania sterującego mogą dodawać/usuwać niektóre z wymienionych tutaj opcji.  

L.p Nazwa funkcji Opis Podgląd
1 Rozmiar zdjęcia Opcja pozwala na wybór wyjściowego formatu i rozmiaru dla pliku JPG.
2 Jakość zdjęcia Opcja pozwala na wybór formatu zapisu oraz jakości dla plików JPG.
3 RAW Opcja pozwala na włączenie lub wyłączenie formatu wyjściowego RAW.  
4 Symulacja filmu Opcja pozwala na wybór symulacji filmu, która będzie zastosowana dla plików JPG wywołanych w korpusie. Wybrana opcja zostanie także wzięte pod uwagę przy imporcie plików RAW w programach takich jak CaptureOne czy Adobe Lightroom.
5 Efekt ziarnistości Opcja pozwala na wybór poziomu ziarnistości pliku JPG – Słaby/Silny/Brak
6 Efekt koloru chromatycznego Opcja pozwala na wybór poziomu chromy (wzmocnienie saturacji) dla pliku JPG – Słaby/Silny/Brak
7 Zakres dynamiczny Opcja pozwala sterować zakresem dynamicznym dla plików JPG. Dostępność opcji 100%/200%/400% jest zależna od aktualnie wybranego ISO.
8 Priorytet zakresu D (Dynamicznego) Opcja pozwala na ustawienie poziomu (agresywności) działania zakresu dynamicznego. Tylko dla plików JPG.
9 Balans bieli Opcja pozwala na wybór ustawienia balansu bieli. W trybie Automatycznym możliwe jest też wprowadzenie dominanty kolorystycznej.
10 Wybór ustawień specjalnych Opcja pozwala na wybór predefiniowanych ustawień specjalnych (trzecia część cyklu jest poświęcona właśnie im).
11 Obszar ostrości Opcja pozwala na wybór położenia punktu ostrości, jednak w przypadku aparatów wyposażonych w joystick i ekran dotykowy są na to łatwiejsze sposoby.
12 Podgląd ostrości Opcja pozwala na przybliżenie wycinku kadru wskazanego przez położenie punktu ostrości. Może być to szczególnie przydatne w przypadku manualnych, jasnych szkieł.
13 Tryb AF Opcja pozwala na wybór trybu punktu AF (punkt/strefa/szeroki/wszystko). Moim zdaniem najlepiej ustawić w menu tę opcję na „wszystko”. W realnych warunkach nie ma potrzeby jej zmiany.
14 AF-C ustawienia niestandardowe Opcja pozwala na zmianę trybu pracy AF-C. Więcej na ten temat przy okazji poradnika poświęconemu ostrzeniu.
15 Wybór twarzy Opcja pozwala na uruchomienie zmiany priorytetu twarzy. Ten parametr istotny jeśli korzystamy z detekcji twarzy i w kadrze mamy więcej niż jedną osobę.  
16 Wykrywanie twarzy włączenie/wyłączenie Ten parametr pozwala na szybką dezaktywację wykrywania twarzy. Przydaje się jeśli z jakiś powodów algorytm ma problem z detekcją (np. słabe oświetlenie). Przejście na ręczne sterowanie może pozwolić nam na kontynuowanie reportażu w trudniejszych warunkach.
17 Ustawienia DRIVE Ustawienia DRIVE pozwalają na skonfigurowanie trybów specjalnych takich jak: BKT – braketingCH – szybki tryb zdjęć seryjnychCL – średni tryb seryjnychADV. – tryb efektowy W zależności od wybranego trybu, będziemy mieli dostęp do stosownych ustawień np. w trybie seryjnym będzie to liczba klatek na sekundę z jaką aparat ma wykonywać zdjęcia.
18 Tryb Sports Finder Tryb CROP 1.25x – zmniejsza efektywny obszar matrycy używany do wykonywania zdjęć. Przydatny jeśli zależy nam na wysokiej szybkostrzelności w trybie seryjnym.
19 Fotografia wstępna ES Fotografia wstępna to tryb kiedy zdjęcia są wykonywane przy spuście migawki wciśniętym do połowy przed jego całkowitym naciśnięciem. Aby, opcja była aktywna spełnione muszą zostać dwa warunki: Aparat musi pracować w trybie elektronicznej migawkiAparat musi być w trybie seryjnym CH
20 Samowyzwalacz Opcja pozwala na opóźnienie wyzwolenia migawki o 2 i 10 sekund.
21 Typ migawki Typ migawki pozwala na wybranie jednego z sześciu dostępnych dziś trybów, od mechanicznej, przez hybrydową na elektronicznej kończąc. Temu zagadnieniu zostanie poświęcony jeden z kolejnych artykułów.
22 Redukcja migotania Redukcja migotania pozwala na niwelowanie efektu migotań światła, które ujawnia się na zdjęciach w postaci różnych dominant kolorystycznych (nawet jeśli balans bieli jest stały). Dostępne są trzy tryby pracy: Dla każdej klatki (powoduje znaczny spadek liczby klatek na sekundę w trybie seryjnym)Dal 1 klatki (opóźnia jedynie pierwszą klatkę w trybie seryjnym)Wyłączony
23 Ustawienia automatycznego ISO Ustawienia automatycznego ISO pozwalają na wybór i konfigurację trzech profili: AUTO1AUTO2 AUTO3 Zawierają one ustawienia takie jak: Domyślną czułośćMaksymalną czułość w wybranym zakresieMinimalny czas naświetlania (wartość najczęściej zależna od używanej ogniskowej)
24 Tryb stabilizacji obrazu W przypadku korpusów nie wyposażonych w stabilizację matrycy tryb działa tylko z obiektywami posiadającymi optyczną stabilizację (OIS). Opcja jest aktywna po włączeniu OIS przełącznikiem umieszczonym na obudowie obiektywu. Do wyboru są tryby: StałaTylko dla zdjęćWyłączona  
25 Komunikacja bezprzewodowa Przycisk uaktywnia komunikację bezprzewodową, aparat rozpoczyna oczekiwanie na połączenie ze strony aplikacji mobilnej.  
26 Ustawienia funkcji lampy Przycisk pozwala na przejście do menu kontroli ustawień lampy. Znajdziemy w nim ustawienia: Trybu pracy lampy/wyzwalacza (M/TTL/MULTI)Kompensację błysku dla trybówUstawienia zoom-u lampyKąt rozpraszaniaWspomaganie AFTryb synchronizacji (FRONT, REAR, FP(HSS)) Menu jest użyteczne tylko dla urządzeń kompatybilnych z protokołem komunikacji Fujifilm (lampy Fujifilm, sterowniki Fomei). W większości przypadków przeniesienie ustawień na głowice może nie być możliwe.
27 TTL-Blokada Zapamiętanie mocy ustalonej na podstawie przedbłysku można znacznie zwiększyć szybkość pracy z lampami błyskowymi dla wybranych nastaw ekspozycji. Przy każdej zmianie wartości przysłona, ISO należy odświeżyć zapamiętany pomiar.   Uwaga: Blokada TTL to bardzo przydatne narzędzie do zwiększenia szybkości pracy z niekompatybilnymi lampami i wyzwalaczami, które są w trybie M wykrywane jako TTL. Dzięki zapamiętaniu mocy, aparat pomija oczekiwanie na przedbłysk co daje bardzo duży przyrost szybkości wyzwalania migawki.
28 Lampa modelująca Opcja dla kompatybilnych urządzeń pozwala na uruchomienie światła modelującego.  
29 Nagrywanie w wysokich prędkościach FULL HD Opcja pozwala na wybór trybu nagrywania w wysokich prędkościach do 120P (slowmotion).
30 Ustawienia zebra Ustawienie pozwala na wybór sposobu oznaczania obszarów prześwietlonych przy pomocy wzoru zebra: L. Zebra (pochylenie w lewo)R. Zebra (pochylenie w prawo)Brak  
31 Regulacja poziomu mikrofonu Wewn./Zewn. Opcja pozwala na ustawienie czułości mikrofony (zewnętrznego bądź wbudowanego). Dostępne tryby: AutoRęcznyWyłączony
32 Ciche sterowanie filmem Opcja dezaktywuje elementy sterujące poza ekranem dotykowym, co oznacza przejście w ciche sterowanie filmem przy pomocy dotyku.
33 Podgląd głębi pola Opcja jest przydatna w przypadku wyłączonego podglądu ekspozycji i balansu bieli. Powoduje domknięcie przysłony do ustawionej wartości.  
34 Podgląd naświetlania i balansu bieli Opcja przydatna dla osób fotografujących z lampą błyskową. Jej wyłączenie powoduje zmianę sposobu wyświetlania obrazu na ekranie LCD i wizjerze EVF. Obraz będzie prezentowany bez uwzględnienia zadanych wartości ekspozycji oraz symulacji i powiązanych wartości parametrów ustawień specjalnych.  
35 Naturalny podgląd Naturalny podgląd zachowuje parametry, jednak pozbawiony jest efektu symulacji. Obraz będzie prezentowany z uwzględnieniem zadanych wartości ekspozycji, ale bez symulacji i powiązanych z nią wartości parametrów ustawień specjalnych.  
36 Histogram Przełączenie pomiędzy dużym histogramem RGB, a wariantem uśrednionym.
37 Poziom elektroniczny Aktywacja poziomu elektronicznego działającego w dwóch płaszczyznach. Pozwala na zachowanie poziomów oraz pionów np. przy fotografii architektury.
38 Tryb dużych wskaźników Tryb wyświetlania dostosowany do potrzeb ludzi słabiej widzących.
39 Tylko blokowanie AE Blokowanie ekspozycji  
40 Tylko blokowanie AF Blokowanie AF  
41 Tylko blokowanie AE/AF Blokowanie ekspozycji i AF  
42 AF Włączony Opcja przydatna dla osób filmujących, pozwala na użycie wybranego przycisku do wyostrzenia (zamiast spustu migawki). Taki podział pozwala także na szybszą reakcję aparatu na wciśnięcie spustu migawki.  
43 AWB tylko blokowanie Opcja pozwala zablokować pomiar AWB. Może okazać się przydatna w miejscach, gdzie będzie zmieszanych wiele źródeł światła różnego rodzaju.  
44 Ustawienia przysłony Funkcja pozwala na wybór sposobu zmiany przysłony dla obiektywów pozbawiaonych pierścienia.  
45 Wydajność Przełączanie aparatu pomiędzy: Trybem standardowymTrybem zwiększonej wydajności Tryb zwiększonej wydajności powoduje szybsze zużycie baterii jednak odświeżanie w wizjerze jest wyższe, a sam korpus reaguje na polecenia szybciej. Standardowy tryb zalecany jest dla dobrych warunków oświetleniowych kiedy zwiększona wydajność korpusu nie jest wymagana.  
46 Automatyczny transfer obrazu    
47 Wybierz cel parowania Uruchomienie funkcji pozwala na wskazanie urządzenia z aktywnym połączeniem Bluetooth z którym można powiązać nasz aparat.  
48 Bluetooth Włączony/Wyłączony Włączenie/wyłączenie bluetooth  
49 Odtwarzanie Uruchomienie galerii, podgląd zawartości karty  
50 BRAK    

Rozszerzenie dla Fujifilm Xpro3 w wersji 1.00


1 Jasność jasnej ramki Funkcia chwilowo zwiększa jasność obrysu obszaru kadru w wizjerze optycznym.  
2 Ustawienie czujnika oczu Pozwala na włączenie/wyłączenie czujnika oka. Należy pamiętać, że w Xpro3 przy zamkniętym ekranie jego aktywacja nie jest potrzebna.  
3 Przełącz pokrętła sterowania Opcja pozwala na wybór funkcji pokrętła. Pozwla przełączać między funkcjami: C – kompnsacja ekspozycjiISOF – sterowanie przysłoną    
4 Blokada Ustawienia blokady, można tutaj wybrać w jaki sposób aparat będzie blokowany po przytrzymaniu przycisku OK. Można także zdefiniować które z funkcji pozostaną aktywne.  
5 Szybkie menu Q Opcja pozwala na wejście do szybkiego menu.  
6 Color Chrome FX niebieski    
7 Ograniczenie zakresu AF Opcja pozwala na ograniczenie zakreu pracy AF do wybranej odległości. Do wyboru są opcje: WyłączoneNiestandardoweUstaw 1 (2m – nieskończoność)Ustaw 2 (5m – nieskończoność)  
8 Przejrzystość Opcja pozwala na zwiększeie klarowności obrazu w formacie JPG